0746.203.202

Ajutor inhumare 2023

Începând cu 1 ianuarie 2023, valoarea ajutorului în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului este de 6.789​ de lei. În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, cuantumul ajutorului este de 3.395​ lei.

Ajutorul de deces se achita în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia;


Cine poate ridica ajutorul:


-soțul supraviețuitor;
-copilul;
-părintele;
-tutorele;
-curatorul;
-oricare persoană care dovedește cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menționate mai sus.